Servisná zmluva E2C  (Easy To Care)

Servisná zmluva E2C (Easy To Care) definuje vzájomné podmienky medzi dodávateľom a zákazníkom. V zmluve E2C sú zahrnuté všetky podmienky potrebné k zaisteniu plnej spokojnosti zákazníka. Servisná služba je produkt, pomocou ktorého dostanete pod kontrolu náklady súvisiace s údržbou a servisom vašich kopírovacích a tlačových zariadení.

Už Vás viac neprekvapia vysoké faktúry, nepredvídateľné náklady alebo dlhé čakania na servisného technika.Sú tu zahrnuté všetky podmienky:

Servisnou zmluvou získavate:

 • bezplatnú pravidelnú údržbu multifunkčného zariadenia
 • bezplatný servis zariadenia na mieste inštalácie
 • bezplatnú dodávku spotrebného materiálu* a náhradných dielov
 • rozšírenú záruku na celú dobu trvania servisnej zmluvy
 • zabezpečenie linky pomoci v pracovné dni v čase od 7.30 do 17.00 hod
 • zabezpečenie príchodu technika najneskôr nasledujúci pracovný deň po nahlásení poruchy
 • platíte len fixnú vopred dohodnutú cenu za kópiu resp. výtlačok

* pod spotrebným materiálom sa myslí toner (papier podľa dohody)

Tento spôsob servisného zabezpečenia na obstarané stroje veľmi transparentný a je v poslednej dobe najviac využívanou formou zabezpečenia servisu našimi zákazníkmi.

Zmluva E2C má pre zákazníkov niekoľko výhod oproti bežnému servisnému zabezpečeniu:

 • zákazník platí skutočne len to, čo spotrebuje, neplatí už iné nákladové položky
 • vyrovnané cash-flow
 • pravidelné účtovanie zhotovených kópií/tlač/sken, čo má za následok, že zákazník má veľmi rýchle, pravidelné a presné informácie o svojich mesačných nákladoch na prevádzku zariadenia
 • zníženie personálnych nákladov na objednávanie servisu, náhradných dielov, spotrebného materiálu
 • dodávky papiera a spotrebného materiálu priamo k stroju
 • záruka po celú dobu trvania servisnej zmluvy
 • pravidelné Up-Grade Firmware
 • prevádzková nezávislosť na dodávateľovi (zásoba spotrebného materiálu pri stroji)
 • fixné náklady po celú dobu trvania zmluvy

Výhody servisnej zmluvy

- zariadenie sa stáva vašim majetkom a môžete ho odpisovať
- bezplatný dovoz, základnú inštaláciu zariadenia a zaškolenie obsluhy
- bezplatnú pravidelnú údržbu vami zakúpeného zariadenia
- bezplatný servis zariadenia na mieste inštalácie
- bezplatnú dodávku spotrebného materiálu (papier podľa dohody)
- rozšírenú záruku na celú dobu trvania servisnej zmluvy
- zabezpečenie linky pomoci v pracovné dni v čase od 8.30 do 17.00 hod
- zabezpečenie príchodu technika najneskôr nasledujúci pracovný deň po nahlásení poruchy
- platíte len fixnú cenu za kópiu resp. výtlačok