Nahlásenie servisu

Servis je vykonávaný priamo na mieste.

V prípade ak treba opravu vykonať v servise, odvoz aj dovoz zariadenia je bezplatný (platí sa len za 1. výjazd technika)

Údaje označené * sú povinné

  • V prípade problému s kvalitou tlače nám môžete zaslať sken výtlačku.
    Pozn: Na skenovanie použite sken z predlohového skla zariadenia.
  • V prípade poškodených alebo zlomených častí stroja môžete zaslať ich foto.