Digitálny farebné multifunkčné systémy

MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N

MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N

MX-3070
MX-3070
Technické údaje
Technické údaje